cart

ההזמנה שלך

חבילה: ואל טורנס צרפת
מס' נוסעים:
טיסות
טיסה הלוך
טיסה חזור
העברות
ג'נבה - ואל טורנס - ג'נבה
דירה
סוג דירה:
דירה:
שמות הנוסעים
ציוד
ציוד סקי:
הטסת ציוד:
ציוד סנובורד:
סקיפס
סקיפס מקומי:
סקיפס מורחב:
ללא
לחופשת הסקי:
סה"כ:

הזמנת חבילות סקיסקי וסנובורד

הזמנות Online

שלב 1 מתוך 5

תאריך וסוג דירה

ואל טורנס – צרפת


טיסות, העברות, סקיפס, ציוד, דירה עם מטבח ונציג ישראלי

הזמנה בטופס מאובטח (כולל טיסה)

מידע טיסות

טיסה הלוך
יום שבת 17/03/18
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:05 - נחיתה: 15:40
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שבת 24/03/18
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:00 - נחיתה: 11:10
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שבת 10/03/18
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:05 - נחיתה: 15:40
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שבת 17/03/18
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:00 - נחיתה: 11:10
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שבת 3/03/18
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:05 - נחיתה: 15:40
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שבת 10/03/18
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:00 - נחיתה: 11:10
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שבת 24/02/18
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:05 - נחיתה: 15:40
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שבת 03/03/18
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:00 - נחיתה: 11:10
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שבת 17/02/18
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:05 - נחיתה: 15:40
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שבת 24/02/18
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:00 - נחיתה: 11:10
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שבת 10/02/18
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:05 - נחיתה: 15:40
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שבת 17/02/18
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:00 - נחיתה: 11:10
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שבת 3/02/18
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:05 - נחיתה: 15:40
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שבת 10/02/18
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:00 - נחיתה: 11:10
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שבת 27/01/18
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:05 - נחיתה: 15:40
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שבת 03/02/18
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:00 - נחיתה: 11:10
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שבת 20/01/18
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:05 - נחיתה: 15:40
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שבת 27/01/18
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:00 - נחיתה: 11:10
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שבת 13/01/18
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:05 - נחיתה: 15:40
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שבת 20/01/18
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:00 - נחיתה: 11:10
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שבת 6/01/18
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:05 - נחיתה: 15:40
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שבת 13/01/18
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:00 - נחיתה: 11:10
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום חמישי 23/11/17
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:25 - נחיתה: 16:05
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום חמישי 30/11/17
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:25 - נחיתה: 11:30
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום חמישי 30/11/17
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:25 - נחיתה: 16:05
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום חמישי 07/12/17
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:25 - נחיתה: 11:30
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום חמישי 7/12/17
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:25 - נחיתה: 16:05
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום חמישי 14/12/17
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:25 - נחיתה: 11:30
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום חמישי 14/12/17
מ-Tel Aviv ל-Lyon
המראה: 13:55 - נחיתה: 17:45
טיסה TO4897
טיסה חזור
יום חמישי 21/12/17
מ-Lyon ל-Tel Aviv
המראה: 11:55 - נחיתה: 17:10
טיסה TO4896
טיסה הלוך
יום חמישי 21/12/17
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:25 - נחיתה: 16:05
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום חמישי 28/12/17
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:25 - נחיתה: 11:30
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום חמישי 28/12/17
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:25 - נחיתה: 16:05
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום חמישי 04/01/18
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:25 - נחיתה: 11:30
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שני 8/01/18
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:25 - נחיתה: 16:05
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שני 15/01/18
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:25 - נחיתה: 11:30
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שני 15/01/18
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:25 - נחיתה: 16:05
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שני 22/01/18
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:25 - נחיתה: 11:30
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שני 22/01/18
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:25 - נחיתה: 16:05
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שני 29/01/18
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:25 - נחיתה: 11:30
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שני 29/01/18
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:25 - נחיתה: 16:05
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שני 05/02/18
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:25 - נחיתה: 11:30
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שני 5/02/18
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:25 - נחיתה: 16:05
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שני 12/02/18
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:25 - נחיתה: 11:30
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שני 12/02/18
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:25 - נחיתה: 16:05
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שני 19/02/18
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:25 - נחיתה: 11:30
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שני 19/02/18
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:25 - נחיתה: 16:05
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שני 26/02/18
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:25 - נחיתה: 11:30
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שני 26/02/18
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:25 - נחיתה: 16:05
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שני 05/03/18
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:25 - נחיתה: 11:30
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שני 5/03/18
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:25 - נחיתה: 16:05
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שני 12/03/18
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:25 - נחיתה: 11:30
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שני 12/03/18
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:25 - נחיתה: 16:05
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שני 19/03/18
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:25 - נחיתה: 11:30
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שני 19/03/18
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:25 - נחיתה: 16:05
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שני 26/03/18
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:25 - נחיתה: 11:30
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שני 26/03/18
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:25 - נחיתה: 16:05
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שני 02/04/18
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:25 - נחיתה: 11:30
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שני 9/04/18
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 13:05 - נחיתה: 16:40
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שני 16/04/18
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:05 - נחיתה: 12:10
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שני 16/04/18
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 13:05 - נחיתה: 16:40
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שני 23/04/18
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:05 - נחיתה: 12:10
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שני 2/04/18
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 13:05 - נחיתה: 16:40
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שני 09/04/18
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:05 - נחיתה: 12:10
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שני 23/04/18
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 13:05 - נחיתה: 16:40
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שני 30/04/18
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:05 - נחיתה: 12:10
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שני 30/04/18
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 13:05 - נחיתה: 16:40
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שני 07/05/18
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:05 - נחיתה: 12:10
טיסה EZS1525
תאריך יציאה תאריך חזרה ימים מחיר ל-2 בדירה מחיר ל-3 בדירה מחיר ל-4 בדירה חגים
תאריך יציאה תאריך חזרה ימים מחיר ל-4 בדירה מחיר ל-5 בדירה מחיר ל-6 בדירה חגים
תאריך יציאה תאריך חזרה ימים מחיר ל-4 בדירה מחיר ל-5 בדירה מחיר ל-6 בדירה חגים
23/11/2017 30/11/2017 ה-ה 899€ 879€ 849€
30/11/2017 07/12/2017 ה-ה 949€ 929€ 909€
07/12/2017 14/12/2017 ה-ה 949€ 929€ 909€
14/12/2017 21/12/2017 ה-ה 1,589€ 1,569€ 1,539€ חנוכה
21/12/2017 28/12/2017 ה-ה 1,449€ 1,379€ 1,329€ קריסמס
28/12/2017 04/01/2018 ה-ה 1,379€ 1,349€ 1,299€ סילבסטר
06/01/2018 13/01/2018 ש-ש 1,119€ 1,019€ 949€
08/01/2018 15/01/2018 ב-ב 1,119€ 1,019€ 929€
13/01/2018 20/01/2018 ש-ש 1,119€ 1,019€ 929€
15/01/2018 22/01/2018 ב-ב 1,099€ 949€ 899€ מחיר דקה 90!!
20/01/2018 27/01/2018 ש-ש 1,119€ 999€ 929€
22/01/2018 29/01/2018 ב-ב 1,099€ 949€ 899€ מחיר דקה 90!!
27/01/2018 03/02/2018 ש-ש 1,119€ 999€ 929€
29/01/2018 05/02/2018 ב-ב 1,219€ 1,119€ 1,019€
03/02/2018 10/02/2018 ש-ש 1,169€ 1,079€ 979€
05/02/2018 12/02/2018 ב-ב 1,169€ 1,079€ 979€
10/02/2018 17/02/2018 ש-ש 1,169€ 1,079€ 979€
12/02/2018 19/02/2018 ב-ב 1,169€ 1,079€ 979€
17/02/2018 24/02/2018 ש-ש 1,169€ 1,079€ 979€
19/02/2018 26/02/2018 ב-ב 1,169€ 1,079€ 979€
24/02/2018 03/03/2018 ש-ש 1,169€ 1,079€ 979€
26/02/2018 05/03/2018 ב-ב 1,249€ 1,149€ 1,129€ פורים
03/03/2018 10/03/2018 ש-ש 1,199€ 1,099€ 1,049€
05/03/2018 12/03/2018 ב-ב 1,249€ 1,149€ 1,129€
10/03/2018 17/03/2018 ש-ש 1,199€ 1,099€ 1,049€
12/03/2018 19/03/2018 ב-ב 1,229€ 1,149€ 1,079€
17/03/2018 24/03/2018 ש-ש 1,159€ 1,069€ 969€
19/03/2018 26/03/2018 ב-ב 1,339€ 1,249€ 1,149€
26/03/2018 02/04/2018 ב-ב 1,239€ 1,149€ 1,049€ פסח
02/04/2018 09/04/2018 ב-ב 1,372€ 1,299€ 1,264€ פסח
09/04/2018 16/04/2018 ב-ב 1,239€ 1,149€ 1,049€
16/04/2018 23/04/2018 ב-ב 1,049€ 949€ 899€
23/04/2018 30/04/2018 ב-ב 1,049€ 949€ 899€
30/04/2018 07/05/2018 ב-ב 1,049€ 949€ 899€
23/11/2017 30/11/2017 ה-ה 879€ 829€ 779€
30/11/2017 07/12/2017 ה-ה 929€ 879€ 829€
07/12/2017 14/12/2017 ה-ה 929€ 879€ 829€
14/12/2017 21/12/2017 ה-ה 1,589€ 1,569€ 1,539€ חנוכה
21/12/2017 28/12/2017 ה-ה 1,359€ 1,329€ 1,319€ קריסמס
28/12/2017 04/01/2018 ה-ה 1,349€ 1,299€ 1,279€ סילבסטר
08/01/2018 15/01/2018 ב-ב 969€ 949€ 919€
15/01/2018 22/01/2018 ב-ב 899€ 899€ 899€ מחיר דקה 90!!
22/01/2018 29/01/2018 ב-ב 899€ 899€ 899€ מחיר דקה 90!!
29/01/2018 05/02/2018 ב-ב 1,019€ 999€ 969€
05/02/2018 12/02/2018 ב-ב 1,029€ 1,019€ 999€
12/02/2018 19/02/2018 ב-ב 1,029€ 1,019€ 999€
19/02/2018 26/02/2018 ב-ב 1,029€ 1,019€ 999€
26/02/2018 05/03/2018 ב-ב 1,149€ 1,099€ 1,079€ פורים
05/03/2018 12/03/2018 ב-ב 1,249€ 1,129€ 1,099€
12/03/2018 19/03/2018 ב-ב 1,249€ 1,129€ 1,099€
19/03/2018 26/03/2018 ב-ב 1,249€ 1,229€ 1,219€
26/03/2018 02/04/2018 ב-ב 1,099€ 1,089€ 1,069€ פסח
02/04/2018 09/04/2018 ב-ב 1,284€ 1,264€ 1,224€ פסח
09/04/2018 16/04/2018 ב-ב 1,099€ 1,089€ 1,069€
16/04/2018 23/04/2018 ב-ב 929€ 899€ 829€
23/04/2018 30/04/2018 ב-ב 929€ 899€ 829€
30/04/2018 07/05/2018 ב-ב 929€ 899€ 829€
23/11/2017 30/11/2017 ה-ה 1,049€ 899€ 849€
30/11/2017 07/12/2017 ה-ה 1,099€ 949€ 899€
07/12/2017 14/12/2017 ה-ה 1,099€ 949€ 899€
14/12/2017 21/12/2017 ה-ה 1,639€ 1,619€ 1,589€ חנוכה
21/12/2017 28/12/2017 ה-ה 1,429€ 1,379€ 1,329€ קריסמס
28/12/2017 04/01/2018 ה-ה 1,419€ 1,349€ 1,299€ סילבסטר
08/01/2018 15/01/2018 ב-ב 1,019€ 999€ 969€
15/01/2018 22/01/2018 ב-ב 899€ 899€ 899€ מחיר דקה 90!!
22/01/2018 29/01/2018 ב-ב 899€ 899€ 899€ מחיר דקה 90!!
29/01/2018 05/02/2018 ב-ב 1,069€ 1,049€ 1,019€
05/02/2018 12/02/2018 ב-ב 1,099€ 1,069€ 1,049€
12/02/2018 19/02/2018 ב-ב 1,099€ 1,069€ 1,049€
19/02/2018 26/02/2018 ב-ב 1,099€ 1,069€ 1,049€
26/02/2018 05/03/2018 ב-ב 1,249€ 1,179€ 1,149€ פורים
05/03/2018 12/03/2018 ב-ב 1,069€ 1,039€ 1,019€
12/03/2018 19/03/2018 ב-ב 1,169€ 1,139€ 1,119€
19/03/2018 26/03/2018 ב-ב 1,269€ 1,239€ 1,219€
26/03/2018 02/04/2018 ב-ב 1,169€ 1,139€ 1,119€ פסח
02/04/2018 09/04/2018 ב-ב 1,299€ 1,289€ 1,269€ פסח
09/04/2018 16/04/2018 ב-ב 1,169€ 1,139€ 1,119€
16/04/2018 23/04/2018 ב-ב 999€ 949€ 899€
23/04/2018 30/04/2018 ב-ב 999€ 949€ 899€
30/04/2018 07/05/2018 ב-ב 999€ 949€ 899€

תשלום 1 מתוך

הזמנה מס׳:

סה״כ לתשלום: €

בחר מספר משלמים

שולח נתונים

ההזמנה בוצעה בהצלחה

מספר הזמנה :

חופשות סקי בואל טורנס
הזמנות ONLINE