cart

ההזמנה שלך

חבילה: ואל טורנס צרפת
מס' נוסעים:
טיסות
טיסה הלוך
טיסה חזור
העברות
ג'נבה - ואל טורנס - ג'נבה
דירה
סוג דירה:
דירה:
שמות הנוסעים
ציוד
ציוד סקי:
הטסת ציוד:
ציוד סנובורד:
סקיפס
סקיפס מקומי:
סקיפס מורחב:
ללא
לחופשת הסקי:
סה"כ:

הזמנת חבילות סקיסקי וסנובורד

הזמנות Online

שלב 1 מתוך 5

תאריך וסוג דירה

ואל טורנס – צרפת


טיסות, העברות, סקיפס, ציוד, דירה עם מטבח ונציג ישראלי

הזמנה בטופס מאובטח (כולל טיסה)

מידע טיסות

טיסה הלוך
יום שישי 26/04/19
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 13:05 - נחיתה: 16:45
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שישי 03/05/19
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:05 - נחיתה: 12:10
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שישי 19/04/19
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 13:05 - נחיתה: 16:45
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שישי 26/04/19
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:05 - נחיתה: 12:10
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שני 15/04/19
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 13:05 - נחיתה: 16:45
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שישי 19/04/19
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:05 - נחיתה: 12:10
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שני 8/04/19
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 13:05 - נחיתה: 16:45
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שני 15/04/19
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:05 - נחיתה: 12:10
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שני 1/04/19
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 13:05 - נחיתה: 16:45
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שני 08/04/19
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:05 - נחיתה: 12:10
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שני 25/03/19
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 13:05 - נחיתה: 16:45
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שני 01/04/19
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:05 - נחיתה: 12:10
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שני 18/03/19
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:25 - נחיתה: 16:05
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שני 25/03/19
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:05 - נחיתה: 12:10
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שני 11/03/19
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:25 - נחיתה: 16:05
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שני 18/03/19
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:25 - נחיתה: 11:30
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שני 4/03/19
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:25 - נחיתה: 16:05
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שני 11/03/19
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:25 - נחיתה: 11:30
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שני 25/02/19
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:25 - נחיתה: 16:05
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שני 04/03/19
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:25 - נחיתה: 11:30
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שני 18/02/19
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:25 - נחיתה: 16:05
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שני 25/02/19
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:25 - נחיתה: 11:30
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שני 11/02/19
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:25 - נחיתה: 16:05
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שני 18/02/19
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:25 - נחיתה: 11:30
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שני 4/02/19
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:25 - נחיתה: 16:05
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שני 11/02/19
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:25 - נחיתה: 11:30
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שני 28/01/19
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:25 - נחיתה: 16:05
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שני 04/02/19
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:25 - נחיתה: 11:30
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שני 21/01/19
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:25 - נחיתה: 16:05
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שני 28/01/19
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:25 - נחיתה: 11:30
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שני 14/01/19
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:25 - נחיתה: 16:05
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שני 21/01/19
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:25 - נחיתה: 11:30
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שני 7/01/19
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:25 - נחיתה: 16:05
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שני 14/01/19
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:25 - נחיתה: 11:30
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום חמישי 3/01/19
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:25 - נחיתה: 16:05
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שני 07/01/19
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:25 - נחיתה: 11:30
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום חמישי 27/12/18
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:25 - נחיתה: 16:05
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום חמישי 03/01/19
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:25 - נחיתה: 11:30
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום חמישי 20/12/18
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:25 - נחיתה: 16:05
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום חמישי 27/12/18
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:25 - נחיתה: 11:30
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שבת 15/12/18
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:00 - נחיתה: 15:40
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום חמישי 20/12/18
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:25 - נחיתה: 11:30
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שבת 8/12/18
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:00 - נחיתה: 15:40
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שבת 15/12/18
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:00 - נחיתה: 11:05
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שבת 1/12/18
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:00 - נחיתה: 15:40
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שבת 08/12/18
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:00 - נחיתה: 11:05
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שבת 24/11/18
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:00 - נחיתה: 15:40
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שבת 01/12/18
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:00 - נחיתה: 11:05
טיסה EZS1525
טיסה הלוך
יום שבת 17/11/18
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:00 - נחיתה: 15:40
טיסה EZS1526
טיסה חזור
יום שבת 24/11/18
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 06:00 - נחיתה: 11:05
טיסה EZS1525
תאריך יציאה תאריך חזרה ימים מחיר ל-2 בדירה מחיר ל-3 בדירה מחיר ל-4 בדירה חגים
תאריך יציאה תאריך חזרה ימים מחיר ל-4 בדירה מחיר ל-5 בדירה מחיר ל-6 בדירה חגים
תאריך יציאה תאריך חזרה ימים מחיר ל-4 בדירה מחיר ל-5 בדירה מחיר ל-6 בדירה חגים
25/03/2019 01/04/2019 ב-ב 1,029€ 1,019€ 979€
01/04/2019 08/04/2019 ב-ב 999€ 979€ 889€
08/04/2019 15/04/2019 ב-ב 1,049€ 999€ 989€
15/04/2019 19/04/2019 ב-ו 899€ 849€ 799€ 3 ימי סקי
19/04/2019 26/04/2019 ו-ו 1,399€ 1,389€ 1,379€ פסח
26/04/2019 03/05/2019 ו-ו 1,079€ 999€ 899€
25/03/2019 01/04/2019 ב-ב 969€ 959€ 889€
01/04/2019 08/04/2019 ב-ב 959€ 949€ 889€
08/04/2019 15/04/2019 ב-ב 959€ 949€ 939€
15/04/2019 19/04/2019 ב-ו 859€ 829€ 789€ 3 ימי סקי
19/04/2019 26/04/2019 ו-ו 1,389€ 1,379€ 1,369€ פסח
26/04/2019 03/05/2019 ו-ו 949€ 919€ 879€
25/03/2019 01/04/2019 ב-ב 979€ 969€ 899€
01/04/2019 08/04/2019 ב-ב 969€ 959€ 889€
08/04/2019 15/04/2019 ב-ב 969€ 959€ 949€
15/04/2019 19/04/2019 ב-ו 869€ 839€ 799€ 3 ימי סקי
19/04/2019 26/04/2019 ו-ו 1,399€ 1,389€ 1,379€ פסח
26/04/2019 03/05/2019 ו-ו 959€ 929€ 889€

תשלום 1 מתוך

הזמנה מס׳:

סה״כ לתשלום: €

בחר מספר משלמים

שולח נתונים

ההזמנה בוצעה בהצלחה

מספר הזמנה :

חופשות סקי בואל טורנס
הזמנות ONLINE
דילוג לתוכן